Een plaatje uit de diagnostiek

Stel dat je een bewezen aanpak hebt om …

Mogelijke effecten

Strategie wordt niet gerealiseerd
Medewerkers performen niet
Geen draagvlak en eigenaarschap
Veel verloop en veel verzuim
Lage productiviteit
Weinig innovatief
Weinig wendbaar

… je organisatie, strategie, processen, rollen en medewerkers zodanig te aligneren dat dit leidt tot meetbare verbetering van …

… financiële performantie
… klanttevredenheid
… medewerkers engagement

Visie & ambitie

Samen met de leidinggevenden gaan we aan de slag. Met een Holix expert brengen we op voorhand trends en evoluties in jullie markt in kaart. Daarna gaan we in ons basis-aanbod 2 halve dagen aan de slag met een co-creatie team van managers en / of leidinggevenden. We volgen daarbij een gestructureerde methodiek waarmee je een veel scherpere kijk krijgt op wat ambitie nu werkelijk betekent. In deze workshops wordt dit ook gekoppeld aan het bijdrage-model. Dat geeft het nodige inzicht over de organisatie, met name welke lagen je binnen je organisatie nodig hebt om de ambitie te realiseren.

De outcome is een gealigneerde visie en ambitie, de neuzen in dezelfde richting en inzicht in een aantal noodzakelijke basis principes voor een sterke organisatie.

De prijs van ons basis-aanbod is € 5.000.

Future-proof organisatie

In ons basis-aanbod maken wij een in-depth analyse van je bestaande organisatie. Op basis daarvan formuleren wij een aantal aanbevelingen, waarbij we een appreciatief standpunt innemen. We kijken met andere woorden vooral naar wat ontbreekt. Dat wat moet aangepakt worden, pakken we aan in 2 Holix-design workshops waarbij we met relevante HR professionals, managers en leiders aan de slag gaan om een ijzersterk samenwerkingsmodel te ontwikkelen.

De outcome is een ontwerp van een samenwerkingsmodel dat je organisatie uiterst efficiënt, productief, innovatief, aantrekkelijk en wendbaar zal maken.

De prijs van ons basis-aanbod is € 8.000

Rollen van de toekomst

De wereld evolueert iedere dag, een organisatie evolueert iedere dag, een rol evolueert iedere dag. De Holix methodologie geeft een consistent antwoord op hoe je als organisatie kan waken dat medewerkers in die context toch iedere dag het beste geven van zichzelf, het nodige eigenaarschap opnemen en tegelijkertijd gealigneerd blijven in de samenwerking. De Holix methodologie vertrekt niet van activiteiten, maar vanuit processen. De methodologie verduidelijkt de meerwaarde die gecreëerd moet worden in een rol, en ze doet dit vanuit verschillende perspectieven. Rollen worden gecreëerd zodat de meerwaarde afgestemd blijft op het geheel, maar de invulling voldoende autonomie en wendbaarheid toelaat.

De oefening bestaat uit voorbereidende research door een Holix expert en een Holix rol-design workshop van een halve dag met collega’s en leidinggevenden. De outcome is een ijzersterk rolontwerp dat een aantal toepassingen kent zoals interne gealigneerdheid en duidelijkheid, maar ook de kwaliteit van de instroom van nieuwe medewerkers een serieuze boost zal geven.

De prijs voor één rol-ontwerp is € 1.000

Kritische aanwervingen

Heb je de handen en tijd niet om de best mogelijke medewerker aan te werven, te selecteren en te onboarden? Of bereik je je juiste doelgroep niet met aantrekkelijke content en sterke informatie?

Wij hebben een partner netwerk van recruiters die aan de slag zijn met de Holix software en methodologieën en we introduceren je graag

Ontwikkeling

De Holix methodologieën vertrekken van 2 basis-insteken: (1) Het ontwikkelen van de maturiteit van medewerkers en van teams. (2) Het verbreden van de perspectieven waarmee uitdagingen aangevlogen worden. Wij hebben een procesmatige insteek waarbij we uit heel wat bestaande en reeds gevalideerde aanpakken putten.

De outcome is een meetbare verbetering in klanttevredenheid, productiviteit en medewerkersbevlogenheid. M.a.w. meer winst per medewerker, daar durven wij onze hand voor in het vuur te steken. Prijzen zijn in regie.

Boek een inspiratiesessie

Op voorhand stellen we 2 belangrijke uitdagingen scherp een vliegen deze tijdens een workshop van enkele uren samen aan. We beloven niet de uitdagingen meteen op te lossen, maar wel inzichten aan te reiken waarmee je concreet aan de slag kan.

Boek nu