Een plaatje uit de diagnostiek

Stel dat je een bewezen aanpak hebt om …

Mogelijke effecten

Strategie wordt niet gerealiseerd
Medewerkers performen niet
Geen draagvlak en eigenaarschap
Veel verloop en verzuim
Lage productiviteit
Weinig innovatief
Weinig wendbaar

… je organisatie, strategie, processen, rollen en medewerkers zodanig te aligneren dat dit leidt tot meetbare verbeteringenen van …

… financiële performantie
… klanttevredenheid
… medewerkers engagement

Visie & ambitie

Samen met de leidinggevenden gaan we aan de slag. Met een Holix-expert brengen we op voorhand trends en evoluties in jullie markt in kaart. Daarna gaan we in ons basisaanbod twee halve dagen aan de slag met een co-creatie team bestaande uit managers en/of leidinggevenden. We volgen daarbij een gestructureerde methodiek waarmee je een scherper beeld krijgt van wat ambitie nu werkelijk betekent. Tijdens de workshops wordt die kennis ook gekoppeld aan het bijdragemodel. Het bijdragemodel geeft het nodige inzicht over de organisatie, met name welke lagen je binnen je organisatie nodig hebt om de ambities te realiseren.

Het resultaat is een gealigneerde visie en ambitie, waarbij de neuzen in dezelfde richting staan en inzichten in een aantal noodzakelijke basisprincipes voor een sterke organisatie duidelijk zijn.

De prijs van ons basis-aanbod is € 5.000.

Future-proof organisatie

In ons basisaanbod maken wij een diepgaande analyse van je bestaande organisatie. Op basis daarvan formuleren wij een aantal aanbevelingen, waarbij we een appreciatief standpunt innemen. We kijken met andere woorden vooral naar wat ontbreekt. Dat wat moet aangepakt worden, pakken we aan in twee Holix-designworkshops waarbij we met relevante hr-professionals, managers en leiders aan de slag gaan om een ijzersterk samenwerkingsmodel te ontwikkelen.

Het resultaat is een ontwerp van een samenwerkingsmodel dat je organisatie uiterst efficiënt, productief, innovatief, aantrekkelijk en wendbaar zal maken.

De prijs van ons basis-aanbod is € 8.000

Rollen van de toekomst

De wereld evolueert iedere dag, een organisatie evolueert iedere dag, een rol evolueert iedere dag. De Holix-methodologie biedt een consistent antwoord op hoe je als organisatie erover kunt waken dat medewerkers binnen die evoluerende context toch iedere dag het beste geven van zichzelf, het nodige eigenaarschap opnemen en tegelijkertijd gealigneerd blijven in de samenwerking. De Holix-methodologie vertrekt niet van activiteiten, maar vanuit processen. De methodologie verduidelijkt de meerwaarde die gecreëerd moet worden in een rol, en ze doet dit vanuit verschillende perspectieven. Rollen worden gecreëerd zodat de meerwaarde afgestemd blijft op het geheel, maar de invulling voldoende autonomie en wendbaarheid toelaat.

De oefening bestaat uit voorbereidende research door een Holix expert en een Holix rol-design workshop van een halve dag met collega’s en leidinggevenden. Het resultaat is een ijzersterk rolontwerp dat intern gealigneerd en duidelijk is, maar dat ook de kwaliteit van de instroom van nieuwe medewerkers een serieuze boost zal geven.

De prijs voor één rolontwerp is € 1.000

Kritische aanwervingen

Heb je de handen en tijd niet om de best mogelijke medewerker aan te werven, te selecteren en te onboarden? Of bereik je je juiste doelgroep niet met aantrekkelijke content en sterke informatie? Laat ons je helpen.


We hebben een twee tweeledig basisaanbod: Executive search of de ontwikkeling en implementatie van een employer branding strategie (instroommotor). Uiteraard kunnen wij je ook helpen wanneer je handen te kort komt, bijvoorbeeld als je een tweede opinie nodig hebt in wervingstrajecten. Het resultaat is een effectiever wervingsproces en de juiste (kritische) medewerkers. Prijzen zijn in regie.

Ontwikkeling

De Holix-methodologieën vertrekken vanuit twee basis-insteken: (1) De ontwikkeling van de maturiteit van medewerkers en teams. (2) De verbreding van perspectieven waarmee uitdagingen aangepakt worden. Wij hanteren een procesmatige insteek waarbij we uit een breed scala van bestaande en reeds gevalideerde aanpakken inspiratie putten.

Het resultaat is een meetbare verbetering in klanttevredenheid, productiviteit en medewerkersbevlogenheid. M.a.w. meer winst per medewerker, daar durven wij onze hand voor in het vuur te steken. Prijzen zijn in regie.

Boek een inspiratiesessie

Op voorhand stellen we twee belangrijke uitdagingen scherp en bekijken we deze tijdens een workshop van enkele uren samen. We beloven niet de uitdagingen meteen op te lossen, maar wel inzichten aan te reiken waarmee je concreet aan de slag kan.

Boek nu