Een motivatie-boost

May 19, 2020

Hoe kan je medewerkers motiveren?

In een groot bedrijf worden wandel-stations geïnstalleerd. Dit zijn trage loopbanden gekoppeld aan staande bureau’s. Medewerkers kregen een wekelijkse mails met wandeltijden van collega’s. In iedere mail stond een collega vermeld die meer wandelde en een collega die minder wandelde.

Welk effect hadden deze mails op het wandelgedrag van de medewerkers?

  1. Medewerkers gingen veel meer wandelen
  2. Medewerkers gingen een beetje meer wandelen
  3. Medewerkers gingen minder wandelen
  4. Medewerkers gingen veel minder wandelen

Zie onder voor het antwoord. Sta ons toe je ondertussen met ons Holexicon kennis te laten maken. Een must read in het kader van dit artikel is “essentiële dashboards”

Het juiste antwoord

Medewerkers gingen veel minder wandelen.

Was dit wat je verwacht had?

Voor velen voelt dit contra-intuïtief. Immers, willen we niet allemaal ‘de beste’ van de klas zijn? Voeden we met zulke feedback niet net de innerlijke competitiviteit van de collega’s? Experiment na experiment toont aan dat vanaf het moment dat er in sociale systemen onproductiviteit wordt toegelaten, medewerkers hun eigen onproductiviteit goedpraten.

Stel dat we je naar het antoniem van “gemotiveerd” vragen? Zou je antwoord “gedemotiveerd” zijn? Het juiste antwoord is “niet gemotiveerd”. Demotiveren en motiveren zijn 2 verschillende sociale effecten. Dit experiment toont aan dat je door onproductiviteit toe te laten je niet-productieve medewerkers niet motiveert, en je productieve medewerkers demotiveert. Een te vermijden lose-lose.

Gooi het kind natuurlijk niet weg met het badwater. Een dashboard kan zeer motiverend zijn. Waak er dan echter over dat deze de lat hoog legt, en pak onproductiviteit aan.

Interesse om je eigen aanpak te laten challengen?

Boek een inspiratie sessie

Ontdek de onderzoeksbron

May 19, 2020

Een motivatie-boost

Over hoe je dashboards kan bouwen en inzetten om de productiviteit van je organisatie te verhogen.

Lees meer

April 12, 2020

On the Origin of Holix

Het verhaal achter onze brand, de naam en de identiteit en over hoe  de COVID-19 crisis een opportuniteit werd.

Lees meer

April 12, 2020

De bewustzijnseconomie

Over maturiteit en ontwikkeling en over hoe je moeiteloos een meer wendbare en future-proof organisatie kan uitbouwen.

Lees meer