De bewustzijnseconomie

April 12, 2020

Van ‘Purpose Economy’ naar ‘Awareness Economy’?

We zijn anno 2017 als wereldwijd toonaangevend adviesbureau McKinsey verandermanagement-bureau Aberkyn koopt om meer bekwaam te worden in de softe business-vaardigheden die bewustzijn kunnen vergroten. De meditatie app Headspace groeide in datzelfde jaar naar meer dan 15 miljoen gebruikers, en die trend is niet gestopt. Anno 2020 wordt onze economie nog eens stevig door elkaar geschud. Zelfs zo stevig, dat dit wel eens de reset knop kan zijn die we nodig hebben. Zitten we opnieuw in een grote paradigma shift? Van de betekenis-economie naar de bewustzijn-economie? Is vandaag aan het gebeuren wat zovelen al aankondigden, de overgang van het tijdperk van kennis naar het tijdperk van wijsheid en bewustwording?

 

Bewustzijn op de werkvloer

Hoe bewust (emotioneel-matuur) is je organisatie? Heb je een cultuur waarin feedback ten volle gegeven en ontvangen kan worden en bijdraagt tot het leren van de organisatie? Kunnen alle collega’s zich authentiek en kwetsbaar opstellen? Kunnen ze zich in de schoenen van een ander verplaatsen zonder oordeel? Dagen de collega’s elkaar continu uit op een ontwikkelingsgerichte manier? Als je op deze vragen vlot ja antwoordt, dan heb je ongetwijfeld een erg matuur team.

Bewustzijn ontwikkelen is transformationeel van natuur. Het is discontinu, en gebeurt in sprongen. De ontwikkeling van expertise daarentegen is continu van natuur. Als je als organisatie de keuze hebt, is het sterk aan te bevelen maturiteit aan te werven, de rest kan je immers opleiden.

 

Waarden als centrale vormers van bedrijfscultuur

Het is niet nieuw, maar ook niet oud. De afgelopen 10 jaar hebben waarden een centrale plaats gekregen in bedrijfscultuur. Waarden zijn ideaalbeelden en beweegredenen die door een groep mensen of een organisatie nagestreefd worden omdat ze zin en betekenis geven aan wat ze doen. Waarden kleuren de visie en missie van een bedrijf, geven richting aan het beleid en beïnvloeden zowel de strategie als de operationele werking. Ze bepalen de organisatiecultuur. Waarden zijn daarmee ook een hefboom voor succesvol ondernemen.

 

Een nieuw selectieparadigma – de kracht van matching op waarden, bewustzijn als criterium

We hebben als enige Belgische speler een unieke online selectie instrument. Het laat toe om op 3 niveau’s te matchen. De story-matching methodologie laat toe om rol-inhoudelijk te matchen met verhaallijnen die door AI gegenereerd worden op basis van keuzes. Het waarden assessment laat toe om kandidaten snel te matchen met de bedrijfswaarden en geeft een accuraat beeld over de maturiteit van een medewerker.

Interesse in een demo? Laat ons een seintje, op een half uur kunnen we u online met onze technologie laten kennis maken.

May 19, 2020

Een motivatie-boost

Over hoe je dashboards kan bouwen en inzetten om de productiviteit van je organisatie te verhogen.

Lees meer

April 12, 2020

On the Origin of Holix

Het verhaal achter onze brand, de naam en de identiteit en over hoe  de COVID-19 crisis een opportuniteit werd.

Lees meer

April 12, 2020

De bewustzijnseconomie

Over maturiteit en ontwikkeling en over hoe je moeiteloos een meer wendbare en future-proof organisatie kan uitbouwen.

Lees meer