Het is niet nieuw, maar ook niet oud. De afgelopen 10 jaar hebben waarden een centrale plaats gekregen in bedrijfscultuur. Waarden zijn ideaalbeelden en beweegredenen die door een groep mensen of een organisatie nagestreefd worden omdat ze zin en betekenis geven aan wat ze doen. Waarden kleuren de visie en missie van een bedrijf, geven richting aan het beleid en beïnvloeden zowel de strategie als de operationele werking. Waarden zijn een hefboom voor succesvol ondernemen.

Waarden