Het door cyberneticus Stafford Beer ontwikkelde VSM (1972), is een organisatie- & structuur-model. Het VSM beschrijft een ontwerp dat toepasbaar is op ieder autonoom systeem dat zichzelf kan produceren. Dat klinkt vermoedelijk behoorlijk abstract? In de biologie bestaat het begrip autopoiese of zelforganisatie. Zelforganisatie betekent dat wanneer onder de juiste omstandigheden alle componenten van een biologisch systeem aanwezig zijn, dat biologisch systeem ‘vanzelf’ wordt gevormd en zichzelf in stand kan houden (zichzelf produceert). Het is bijvoorbeeld aangetoond dat, wanneer alle componenten van een virus ineen oplossing worden gebracht, er vanzelf complete en volledig functionele virusdeeltjes ontstaan. Een levensvatbaar systeem is elk systeem dat zo is georganiseerd dat het voldoet aan de eisen van overleven in een veranderende omgeving. Een van de belangrijkste kenmerken van systemen die overleven, is dat ze aanpasbaar zijn. De VSM formuleert een model voor een levensvatbaar systeem, een geabstraheerde regulatietheorie die toepasbaar is op elke organisatie.


Viable Systems Model (VSM)