Ook in ontwikkeling bestaan er net als in verandering 2 assen; evolutionair of transformationeel. Evolutionaire ontwikkeling is de ontwikkeling die continu van natuur is. Denk aan kennis, expertise, vaardigheden, bepaalde competenties, … Transformationele ontwikkeling is de ontwikkeling die discontinu van natuur is. Het gaat hier over het maken van sprong en in maturiteit of in het kunnen omgaan met complexiteit. Als we met Holix over ontwikkeling spreken, dan spreken we altijd over transformationele ontwikkeling. Iemand met heel veel ervaring, kennis, skills en expertise is niet noodzakelijk ook een heel ontwikkeld iemand.


Verandering