Een systeem is een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd en holistisch geheel vormen. Een systeem kan een levende entiteit in al zijn complexiteit zijn; met een hart, een brein, een zenuwstelsel, organen, … Een systeem kan een mechanistisch systeem zijn zoals een computer met een geheugen, een processor, een  scherm, een toetsenbord, … Ook een ecosysteem is een systeem, met verschillende actoren, bedrijven, regeringen, omgevingen, … Nog een voorbeeld zijn families, met een grootvader, een vader, een dochter, poetshulp, … En ‘last but not least’, een organisatie is een systeem bestaande uit mensen, rollen, processen, machines, faciliteiten, middelen, … Dit is gelaagd. Immers, ook teams, afdelingen, projectgroepen, … zijn systemen. Zelfs één enkele rol benaderen we met Holix systemisch.

Met Holix gebruiken we het begrip systeem vrijwel altijd in de context van systeemdenken. Dat wil zeggen dat we ons niet concentreren op afzonderlijke onderdelen zonder te overwegen welke rol deze delen in het grotere geheel spelen. Het gedrag van een systeem beschouwen we niet als een simpele keten van oorzaak-gevolg relaties, maar wel als het samenspel van met elkaar interagerende deelsystemen, waarbij terugkoppeling een zeer belangrijke rol speelt. Systeemdenken is een essentieel deel van dialectisch denken.

Systeem