Strategie, oftewel strategische planning is een begrip dat in klassieke managementleer gezien wordt als een maken van keuzes die in functie van het bereiken van een aantal hoofdlijnen, zoals de visie en de missie, worden bepaald. Strategische beslissingen lopen over een langere periode en vormen daarmee het centrale uitgangspunt voor deelbeslissingen die op kortere termijn genomen moeten worden. In strategie werd vroeger veelal 5 jaar vooruit gekeken. Op lange termijn over strategie spreken vraagt vandaag een voldoende brede kijk. Naarmate je verder in de toekomst kijkt, wordt de variëteit groter en dus de complexiteit groter. Je kan maar echt concreet worden daar waar je niet te ver in de toekomst kijkt. Scenario planning helpt om inzicht te krijgen in mogelijke toekomsten. Het zwaartepunt in de Holix aanpak ligt op marktverovering. Uiteraard binnen een kader van sterke besluitvorming in de context van de lange termijn richting van de organisatie.

Strategie