Een rol beschrijft de essentie van de (toegevoegde) waarde die er in een bepaalde context wordt gecreëerd. Een rol vertrekt van een samenhangende set van processen waarover de rol eigenaarschap heeft. Een rol is nooit een opsomming van taken en activiteiten. Maar een samenhangend geheel dat verschillende deeldimensies en perspectieven omvat die deel uitmaken van dat geheel. Een goed ontworpen rol is tevens een VSM dat op zichzelf kan bestaan in haar relevante omgeving.  
De geïntegreerde perspectieven zijn;

(1)       Klanten& Stakeholders: De kern van wat de rol transformeert (het kern proces)
(2)      Vernieuwing / Innovatie: De verantwoordelijkheid die de rol heeft met oog op wendbaarheid en de toekomst
(3)      Middelen: Waarover de rol beschikt om succesvol te zijn
(4)      Performantie: De output
(5)      Coördinatie: Wat binnen de rol gepland en gecoördineerd moet worden

Rollen