Dit is de opvatting die stelt dat de natuur van complexe systemen steeds herleid kan worden tot meer fundamentele systemen. De klassieke logica is nog voor onze huidige eeuw en tellingen gestart toen Aristoteles de “Wet van de non-contradictie” beschreef. Die wet zegt dat je niet tegelijkertijd ‘A’ en ‘niet-A’ kan zijn. Die klassieke logica heeft doorheen de eeuwen zijn weg gevonden tot in het bedrijfsleven. Waarin één collega ‘sales manager’ is en de receptioniste ‘niet-sales manager’ is. Het hoeft geen betoog dat deze logica ons beperkt. Iemand een label geven is ook altijd iemand andere mogelijkheden afnemen. Overigens, iemand één enkele rol toewijzen is ook labelen. Immers, zijn niet alle collega’s ook een beetje salesmanager? Het is volgens ons essentieel om holisme en niet reductionisme in het DNA van de organisatie te verweven.


Reductionisme