Een proces is een reeks van samenhangende interventies en activiteiten die input transformeren naar output. Een productieproces is bijvoorbeeld grondstoffen (input) → alle productiestappen (transformatie) → eindproduct (output). Een proces kan over verschillende afdelingen en soms zelfs verschillende organisaties heen lopen. Processen verschillen daarin sterk in complexiteit. Een order-picking proces is bijvoorbeeld lager in complexiteit dan het proces van het bouwen van een fabriek. Processen zijn een belangrijk deel van de Holix Software. Immers, het is op basis van keuzes die gemaakt worden (eigenaarschap over processen in de context van een rol) dat de intelligentie in de software verhaallijnen genereert.

Processen