Een 'Outside-In' paradigma is gebouwd op de overtuiging dat klant-waarde-creatie, klant-centriciteit en klant-ervaring de sleutels tot succes zijn. Wij dagen de klassieke inside-out en outside-in definities graag uit. Kloppen deze management paradigma’s nog in hun klassieke vorm? Houdt het überhaupt steek om omgeving en organisatie als gedecentraliseerde en verschillende delen te beschouwen? Wij geloven van niet en hanteren een systemisch een holistische (niet-reductionistische) benadering. Wij geloven in het ontwikkelen van de perspectieven waarlangs je inside-out of outside-in kijkt. Hoe meer perspectieven en lenzen je kan integreren in het benaderen van het probleem, hoe integratie ver de besluitvorming zal zijn.

Outside-In