Maturiteit gaat over het (sociaal-emotionele) bewustzijn van je medewerkers en dus het bewustzijn van je organisatie. Heb je een cultuur waarin feedback ten volle gegeven en ontvangen kan worden en bijdraagt tot het leren van de organisatie? Kunnen alle collega’s zich authentiek en kwetsbaar opstellen? Kunnen ze zich in de schoenen van een ander verplaatsen zonder oordeel? Dagen de collega’s elkaar continu uit op een ontwikkelingsgerichte manier? Als je op deze vragen vlot ja op antwoord, dan heb je ongetwijfeld een erg matuur team. Bewustzijn ontwikkelen is transformationeel van natuur. Het is discontinu, en gebeurt in sprongen. Het groeien in expertise en vaardigheden daarentegen is continu van natuur. Het is aan te bevelen je organisatie-model zodanig te ontwerpen, dat het je toelaat om aan te werven op maturiteit, en te voorzien in opleidingen voor expertise en vaardigheden.

Maturiteit