Leiderschap wordt als een echt containerbegrip te pas en te onpas gebruikt. Het begrip ‘leadership’ levert maar liefst 5.5 miljard, inderdaad 5.5 miljard (!), zoekresultaten op Google op. Geen wonder waarom hier zoveel misvattingen over bestaan. De essentie van onze definitie omvat een combinatie van daadkracht, eigenaarschap, hoge maturiteit en een sterk zelfbewustzijn. Sterk leiderschap, empathie, communicatievaardigheid, wijsheid, verander-vaardigheid, … het zijn allen symptomen van ontwikkeling. Groeien in competenties (bijvoorbeeld actief luisteren) volgt ontwikkeling, niet omgekeerd. Het is een hardnekkige en foute overtuiging dat je mensen kan ontwikkelen door ze in competentie-gedragingen te onderwijzen.

Leiderschap