De Holix Software exploreert 'storytelling' als een middel tot het geven van betekenis aan werk. Gebaseerd op het toewijzen van proces-verantwoordelijkheden genereert het systeem verhaallijnen die de klassieke rolbeschrijvingen vervangen. Het zwaartepunt ligt in deze verhalen op de (toegevoegde) waarde die gecreëerd wordt. De intelligentie in het systeem laat toe om een virtueel oneindig aantal verhaallijnen te genereren waardoor je echt de essentie van een rol kan vatten. Deze technologie laat tevens toe om de kwaliteit van het totale organisatie-model omhoog te tillen. Het brengt blinde vlekken in kaart en zorgt dat rollen op elkaar zijn afgestemd. Het systeem bevordert een productief en efficiënt samenwerken en het elimineert silo’s & bureaucratie.  Een derde toepassing van deze core technologie is het aligneren van (toekomstige)medewerkers met rollen en dus het cultiveren van flow. Dit luik integreert waarden, maturiteit en besluitvorming bij het matchen, en dus ook het kunnen omgaan met complexiteit.


Holix Software