Als passie meer dan passie wordt. We hebben een doorgedreven passie voor wendbaarheid, een doorgedreven passie voor evolutie, een doorgedreven passie voor performantie, een doorgedreven passie voor wijsheid en bewustzijn, … een doorgedreven passie voor alles wat het leven ‘rijk’ maakt. Verder staat Holix voor Holistisch. Weg van het reductionisme en op naar een integratieve (een holistische) insteek.  Op de bedrijfsfeestjes gaat ongetwijfeld wel eens met de nodige kwinkslag verwezen worden naar alco-holix, maar dat bevestigt dan alleen maar dat ook humor en plezier deel is van wie we zijn.

Holix