Je kan Holisme beschouwen als het antoniem van Reductionisme, echter dit perspectief zonder meer zou onvolledig zijn. Holisme vertrekt van het idee dat de eigenschappen van een systeem niet (enkel) kunnen worden verklaard door de som van zijn componenten. Holisme is verwant aan complexiteit. Elk geheel ontleent uiteraard kenmerken aan de samenstellende delen, maar ook (en wellicht meer) aan de samenhang of ordening van die delen en hun interactie.


Holisme