Draagvlak is de vruchtbaarheid van de voedingsbodem waarop een nieuw idee, een innovatie, een andere aanpak of een nieuwe richting gecultiveerd wordt. Het is een creatieproces dat leidt tot intrinsieke motivatie, daar waar extrinsieke motivatie nooit een duurzaam recept voor succes is. Het is een proces waardoor medewerkers en andere belanghebbenden achter een plan of idee gaan staan uit eigen beweging. Dit is geen proces waarin medewerkers omwille van rationele overwegingen, een begrijpen, of omdat het niet anders kan achter een plan gaan staan. Ze gaan met hart en ziel achter dat plan staan, omdat motivatie intrinsiek van natuur is, en op niveau van zingeving wordt gecreëerd. Een belangrijke voorwaarde is het parallel ontwikkelen van medewerkers en het ontwikkelen van de organisatie.

Draagvlak