Dialectiek is de (innerlijke) dialoog die vanuit het gebruik van tegenstellingen een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijkheid wil vormen. Het is niet het ‘waarover’ we denken, maar wel ‘hoe’ we die werkelijkheid betekenis geven. Het is een actief integreren, zoeken, en beschouwen van hoe de wereld en de realiteit continu verandert en ontwikkelt, ten gevolge van tegenstellingen. Het Holix model integreert de wijsheid van grote denkers rond denkvormen die je helpen om een breder beeld te vormen van de werkelijkheid. Met Holix geloven we dat hoe rijk ons denken vandaag al is, op ons eentje vormen we in het beste geval een representatief beeld van een deel van de realiteit, en dat is per definitie nooit de realiteit zelf. Door collectief wijsheid, bewustzijn en maturiteit te ontwikkelen, zullen we erin kunnen slagen dichter bij de realiteit te komen voor wat deze realiteit werkelijk is. Meer complexiteit vraagt meer dialectisch denken.

Dialectisch denken