In brede zin duidt cultuur alles aan wat een samenleving voortbrengt en overdraagt, zowel materieel als immaterieel. Wij gebruiken het begrip cultuur in de context van organisaties.

Het is het geheel aan materialen (artefacten), principes, waarden, gewoontes, processen, procedures, afspraken, vergaderpraktijken, communicatiestijlen, … die eigen zijn aan de organisatie. Cultuur kan een graadmeter zijn van de kwaliteit (in de brede zin van het woord) van het organisatie-model enerzijds en de maturiteit van de mensen die het organisatie-model invulling geven anderzijds. Beiden zijn essentieel. Als je de cultuur van een organisatie wil transformeren, begin dan met het organisatie-model en de mensen. Cultuur is net als strategie een volger, geen leider.

Cultuur