Besluitvorming is het (cognitieve) proces dat resulteert in het maken van de (ogenschijnlijk) beste keuze uit een reeks van keuze-mogelijkheden. Besluitvorming is m.a.w. het proces van het identificeren en kiezen van alternatieven op basis van de waarden, voorkeuren en overtuigingen van de beslisser. Elk besluitvormingsproces heeft als uitkomst een definitieve keuze, die al dan niet tot actie leidt. Besluitvorming beweegt binnen een context van een uitdaging of een probleem. Hoe ‘rijker’ je dit probleem benadert, hoe integratiever (en meer holistisch) je besluitvorming zal zijn. Hier komt het dialectische denken om de hoek kijken.

Besluitvorming