Opleiding - organisatie

20/11 - 21/11 - 27/11 -28/11

09.00 uur tot 17.00 uur

Antwerpen

Praktijkgericht opleidingsprogramma

Een eigen case kan centraal staan zodat je naast de inzichten, ook oplossing en handvaten hebt voor een relevante teamuitdaging. Heb je geen eigen case? Dan zorgen wij er voor één.

Gezien Corona zal deze opleiding digitaal georganiseerd worden.

Deel 1 – Het team als een ‘viable system’

“Everything should be made as simple as possible, but no simpler.”
Einstein

De laatste jaren wordt er enorm veel aandacht besteed aan hoe we organisaties en teams kunnen vormgeven. Mensen zoeken volop naar meer flexibele organisatievormen, en aan mogelijkheden is er geen gebrek. Denk bijvoorbeeld aan Holacracy, Agile, Spotify, Lean, Sociocracy 3.0, Liquid O, Semco, Socio-techniek, Entreprise Libérée, …. Allen delen ze dezelfde ambitie: beter overleven in een omgeving die voortdurend verandert. De grote uitdaging is tweeledig. (1) Hoe bewaak je een optimale balans tussen samenhang (met het grotere geheel) en autonomie. (2) Hoe bewaak je de balans tussen ‘business as usual’ en transformatie. De ‘Viable System’ methodiek reikt hier een concrete en coherente oplossing voor aan.

Om dit onderwerp aan te vatten, starten we met een teamassessment. Daarvoor zetten we meteen de Holix-software in. Op basis van het Holix-teamassessment duiken we in de toepassing met de '4 Why’s-methode'. Deze methode forceert je om niet te kijken naar wat je doet, maar naar waar je waarde creëert, en wat de kern van je identiteit is. Het is immers deze identiteit die je wil bewaken in een voortdurend veranderende omgeving. De outcome van het assessment integreren we in de ‘Viable systems’-methodiek. Hierdoor kun je de fundamenten leggen voor een zelfregulerend systeem. Op die manier bouw je een systeem dat in staat is om de identiteit te behouden ondanks een veranderende omgeving. Met andere woorden, het systeem kan zichzelf dus aanpassen aan onvoorzien condities in het ontwerp van het systeem.

De outcome van deze oefening is een ruwe ontwerparchitectuur. Of in concrete woorden, een onderbouwd inzicht over de essentiële rollen die vereist zijn om het succes van je team te waarborgen.


Deel 2 – Afstemming van rollen, deliverables en strategische positionering

Tijdens dit deel zoomen we in op de verschillende rollen. De Holix-software laat toe om op een pragmatische manier rollen te ontwerpen en deze in relatie tot elkaar te assessen. We bekijken of deze rollen op een complementaire manier ontworpen zijn, of er evenwicht is tussen de waardecreatie en de beoogde bijdragen, hoe de rol staat in relatie tot de strategische positionering van het team... De Holix-software laat toe om meteen scherpe inzichten te verwerven over mogelijke spanningen, en waar je mogelijks moet bijsturen. De canvassen in de Holix-software laten tegelijkertijd toe om na te gaan of alle noodzakelijke domeinen (organisatie, sales, logistiek, finance, HR, …) optimaal functioneren en of er blinde vlekken zijn. We gaan hier op een iteratieve manier mee aan de slag om een solide en future-proof rollenontwerp te bekomen. Naast de wetenschap en de iteratieve design methodiek, leren we je ook hoe je op een efficiënte manier deliverables kan bepalen en hoe je dit in een dashboard tastbaar kan maken.


Deel 3 – Afstemming met mensen en de ontwikkeling daarvan

Tijdens dit blok zoomen we in op het eerder cultuurassessment en de sociaal-emotionele maturiteit van het team. Niet om een oordeel te vellen en mensen te labelen, maar om onontgonnen potentieel te ontdekken of potentiële mismatches bloot te leggen en zo ontwikkelingsuitdagingen te formuleren. Daarnaast leren we je tegelijkertijd hoe je die ontwikkelingsuitdagingen kan aangaan.

Tijdens deze sessie wordt je team gevraagd hun (droom-)rol met de Holix-software te bouwen. De Holix-software genereert de nodige plaatjes en biedt op een uiterst gelaagde manier het nodige inzicht. Bijvoorbeeld waar de rol van de medewerker verschilt, waar groeipotentieel is, waar sociaal-emotionele maturiteit ontwikkeld moet worden, waar je risico op burn-out of bore-out hebt, … Het geeft je tegelijkertijd inzicht over hoe je de huidige afstemming kan waarborgen door medewerkers verantwoordelijk te maken over hun eigen ontwikkeling.


Deel 4 – Aan de slag

Nu je zowel je ‘As Is’ als je ‘To Be’ in kaart hebt gebracht, start de implementatiefase. De Holix-software reikt je een methode en tool aan om dit te realiseren.

Inbegrepen in deze training:

De opleiding, inclusief alle materialen en ondersteuning tijdens de week dat er rond je case wordt gewerkt

Zes maanden toegang in de Holix software, na zes maanden wordt dit een abonnementsformule van € 10 per medewerker die binnen je team de software gebruikt (ook consultants kunnen met een eigen user-interface aan de slag)

Support van Holix-experten – wij zijn en blijven voor u bereikbaar om support te bieden bij jouw uitdagingen

Praktisch

4 dagen – telkens vrijdag en zaterdag met één week er tussen

€ 2.500

Registreer hier

Opleiding - organisatie

20/11 - 21/11 - 27/11 -28/11

09.00 uur tot 17.00 uur

Antwerpen

Infosessie en demo

Elke dinsdag en donderdag telkens van 08.00 uur tot 09.00 uur of van 17.00 uur tot 18.00 uur.

van 08.00 uur tot 09.30 uur of van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Digitaal

Opleiding - recruiter

6/11 - 13/11 of 4/12 - 11/12

09.00 uur tot 17.00 uur

Antwerpen